ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 3ου ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ CHIOS HARDSTONE TRAIL

24/4/2023 12:06:00 πμ
1130x464_gr

 

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 29-30/4/2023
SATURDAY – SUNDAY 29-30/4/2023
ΚΑΡΥΕΣ ΧΙΟΣ – KARIES VILLAGE CHIOS


Ελληνική Έκδοση 

Ημέρα

Δράση

Ώρα

Τοποθεσία

 

Πέμπτη 27/4/2023

Συνέντευξη Τύπου

12:30

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου

 

Παρασκευή 28/4/2023

Άνοιγμα Γραμματείας - Παραλαβή αριθμών αθλητών

17:00-20:00

Δημαρχείο Χίου

Σάββατο 29/4/2023

Άνοιγμα Γραμματείας - Παραλαβή αριθμών αθλητών

09:00-13:00

Δημαρχείο Χίου

Ανοιξιάτικη Αγορά Δημοτικού Σχολείου Καρυών

17:00-20:00

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

 

Εκκίνηση Αγώνα Chios HardStoneTrail 5km

17:00

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

 

Εκκίνηση Αγώνα Chios HardStoneTrail 12km

17:00

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

Απονομή κυπέλων 5km - 12km

19:00

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

 

Χορευτική εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεοχωρίου "Άγιος Μηνάς"

19:15

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

 

Pasta Party

20:00-22:00

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

Κυριακή 30/4/2023

Εκκίνηση Αγώνα Chios HardStoneTrail 23km & 41km

7:30

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

Ανοιξιάτικη Αγορά Δημοτικού Σχολείου Καρυών

10:00-15:00

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

 

Εκκίνηση Αγώνα Chios HardStoneTrail 1km KIDS ΠΑΙΔΙΚΟ

11:00

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

Απονομή κυπέλων 23km41km

14:00

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

Χορευτική εκδήλωση από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καρυών "Η Ανάληψη"

14:15

Δημοτικό Πάρκο Καρυών

 

  • Το Σάββατο 29/4/2023 και ώρα 16:00 θα υπάρχει δεκαθέσιο mini van έξω από το Δημαρχείο Χίου για τη μεταφορά αθλητών - αθλητριών προς το Δημοτικό Πάρκο Καρυών. Στο τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί μεταφορά αθλητών - αθλητριών από το Δημοτικό Πάρκο Καρυών προς το Δημαρχείο Χίου
  • Την Κυριακή 30/4/2023 και ώρα 06:45 θα υπάρχει δεκαθέσιο mini van έξω από το Δημαρχείο Χίου για τη μεταφορά αθλητών - αθλητριών προς το Δημοτικό Πάρκο Καρυών. Στο τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί μεταφορά αθλητών - αθλητριών από το Δημοτικό Πάρκο Καρυών προς το Δημαρχείο Χίου

Παρακαλούμε τους αθλητές οι οποίοι επιθυμούν την υπηρεσία για την μεταφορά τους με mini van να στείλουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο) στο e-mail: chiosrunning@gmail.com

English Version

Day

Event

Clock

Venue

 

Thursday  27/4/2023

Press conference

12:30

Chios Town Hall

 

Friday 28/4/2023

Registration Center – Race packs – Bib numbers

17:00-20:00

Chios Town Hall

Saturday 29/4/2023

Registration Center – Race packs – Bib numbers

09:00-13:00

Chios Town Hall

Spring market – Karies Primary School

17:00-20:00

Karies Municipal Park

 

Race Start Chios HardStoneTrail 5km

17:00

Karies Municipal Park

 

Race Start Chios HardStoneTrail 12km

17:00

Karies Municipal Park

Prize-giving ceremony 5km - 12km

19:00

Karies Municipal Park

 

Dancing event by the cultural and educational association of Neohorion  'Agios Minas'

19:15

Karies Municipal Park

 

Pasta Party

20:00-22:00

Karies Municipal Park

Sunday 30/4/2023

Race Start Chios HardStoneTrail 23km & 41km

7:30

Karies Municipal Park

Spring market – Karies Primary School

10:00-15:00

Karies Municipal Park

 

Race Start Chios HardStoneTrail 1km KIDS

11:00

Karies Municipal Park

Prize-giving ceremony 23km – 41km

14:00

Karies Municipal Park

Dancing event by the cultural association of Karies 'Analipsi'

14:15

Karies Municipal Park


  • On Saturday 29/4/23 at 16.00 p.m. there will be a mini van available for the athetes transportation from the Chios Town Hall to the Municipal Park at Karies. Athletes will also be transported back to Chios  downtown right after the end of the event - races.
  • On Sunday 30 / 04 / 23 at 06.45 a.m. there will be a mini van available for the athletes transportation  from the Chios Town Hall  to the Municipal Park at Karies. Athletes will be transported back to Chios downtown right after the end of the event – races.

Please send the name and surname of the athletes who want the service for their transportation by mini van at e-mail: chiosrunning@gmail.com